Gök Tanrı Dini ile İslamiyet Arasındaki Benzerlikler

Türkler, İslamiyet’e geçiş yapmadan önce Gök Tanrı dinine inanıyorlardı. Göçebe toplumların genelde inançları olmaktaydı. Türklere göçebe bir millet olarak yaşamını devam ettirmekteydi. Türk tarihi ve kültüründe Asya bozkırları yer almakta. Tarihleri boyunca göç ederek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Gök Tanrı inancı ile yaşamlarını devam ettirmekteydiler. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Çin tehdidine karşı koymak isteyen Abbasiler ile Türklerin birlik olarak 751 yılında Talas savaşından galibiyet ile ayrılmasıyla olmuştur. Türkler gruplar halinde İslamiyet’e geçmiştir.

Gök Tanrı dini ile İslamiyet arasında bir takım benzerlikler vardır bunlar;

* Gök Tanrı ve İslam dinide tek tanrıya inanış vardı. Türkler tanrılarına Tengri diyordu İslam dininde ise Allah deniliyordu.

* Ahiret, ruhun ölmezliği, cennet ve cehennem kavramları her iki dinde vardı.

* İslamiyet dininde ve Gök Tanrı dininde tanrıya kurban sunuluyordu.

* İslam ve Gök Tanrı dininde töre, gaza, cihat ile yönetim anlayışı vardı.

* Savaş ganimetleri helal sayılırdı ve eşit parçaya bölünürdü.

* İslamiyet ve Gök Tanrı dininin ahlaki anlayışları birbirine benzerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.