Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri Nelerdir

Belirli bir zamanda sınırı belli olan bir bölgede yaşayan insanlara nüfus denmektedir. Çalışan insanların bulunduğu nüfusa ise etkin nüfus denmektedir. 15 – 64 yaş arası nüfus genel anlamda çalışan nüfustur. Gelişmiş ülkelerde genel anlamda çalışma yaşı daha yüksek bir konumdadır. Gelişmemiş ülkelerin nüfusunun genel anlamda tüketici oldukları söylenebilir.

Çalışan nüfus üç ana sektöre göre dağılmaktadır. Bir ülkenin gelişmişliğini incelerken o ülkenin çalışan nüfusunun hangi sektörde daha çok çalıştığına bakılması gerekmektedir. Örneğin bir ülkeden hizmet ve endüstri sektöründe çalışan insanların fazla olması o ülkenin gelişmiş olduğunu gösterir. Gelişmemiş ve ya gelişmekte olan ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insanların sayısı daha fazladır.

Gelişmemiş ülkelerin bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar; genellikle sanayi ürünleri ihraç ederler, doğum oranı yüksek olduğundan dolayı 0 -14 yaş arası çocuk sayısı fazladır, çocuk ölüm oranı fazladır, üretici nüfus az tüketici nüfus fazladır, okuryazar oranı düşüktür, nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar, ortalama yaşam süresi kısadır, eğitim, sağlık ve altyapı gibi hizmetler gelişmemiştir.

Gelişmemiş olan ülkelerin nüfus özellikleri oldukça verimsizdir. Yaşam şartları oldukça zorlu olduğu gibi sıkıntı içerisinde olurlar.

Çalışan kesimlerin faaliyetleri tarımsal alanda etkin olmaktadır.
Ülkenin ekonomik faaliyetlerinin gelişmemesi.
Sanayi alanında üretilen ürünler dış ülkelere ihracat edilmemesi.
İhraç edilen ürünler tarım ürünleri ile sınır olması.
Milli gelirlerinin az miktarda olması.
Ülkelerin yaşam standartlarının düşük olması.
Dış göçün yüksek oranda olması.
Nüfus artışı kontrol altına alınmamıştır.
Nüfus piramidi geniş tabanı gelişmektedir.
Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması.
Okur-yazarlık oranının düşük olması.
Bebek ölümlerinin fazla olması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir