Dünyadaki En Büyük Miras Terbiyedir İle İlgili Kompozisyon

Eğitim her insanın en temel hakkıdır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin alabileceği haktır. Devlet tarafından güvence altına alınan eğitim hakkı sunulur. Eğitim alan insanlar cahillikten kurtularak kültürlü bilgili bir şekilde yaşar. Eğitim insanı öğretir, geliştirir, nasıl davranması gerektiğini öğretir, gelenek ve göreneklerine sahip çıkartır, örf ve adetlerini tanıtır, değişen dünyaya bakış açısını öğretir, dini inançlarını tanımasına yardımcıdır, ahlaki ve hukuki sistemi benimsetir.

Terbiye eğitimler arasında en doğru ve ahlaki olanıdır. İhtiyacımız olan her şeyin başında insanın kendini tanıması ve çevresine saygı duyması gelir. Çevremizi görmezlikten gelmemiz bize zarar verdiği gibi hiçbir ilerleme kaydedemeyiz. Kendini evcilleştirdikten sonra insanlığa katkıda bulunmak için bir şeyler yapabiliriz. Edepli ve terbiyeli insan hoşgörüyü geliştirir. Saygı ve sevginin olduğu toplumda insanlar birbirine daima saygı duyar. Terbiyeli oldukça insani değerlerini korur, başkalarının haklarına zarar vermediği gibi onları da koruyabilir. Gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli miras arasındadır. Bırakacağımız teknolojik aletlerin yanı sıra terbiyeli olmak çok daha değerlidir. İnsanlar birbirleri için var olduğunu düşünürsek kin, nefret gibi duyguları da ortadan kaldırırız.

İnsanın en büyük sermayesi sahip olduğu terbiyedir. Biz bu neslin sahipleri olarak gelecek nesillere mirasımızı bırakabiliriz. Ailevi ve çevresel olduğundan ne kadar iyi terbiye alırsak gelecek nesile o kadar iyi terbiye bırakırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.