DNA Özellikleri

DNA insanların kalıtsal bilgilerini gelecek nesillere taşınmasını sağlayan nükleotid asittir. Genleri barındırarak çocuğuna anne ve babasına benzemesin sağlar.

Yönetici molekül görevi görür.
Kromozom yapısı DNA’dan oluşur. Genler kromozomların üstünde bulunmaktadır.
Tüm DNA’larda görülen Pürin miktarı = Pirimidin miktarı ( A + G = T + S )
Tüm canlılarda bulunup kalıtsal bilgileri gelecek nesillere taşımaktadır.
Sarmal yapıya sahiptir, DNA molekülünde sarmal yapı merdiven şeklinde görülür.
DNA’larda Adenin =Timin (A = T) Guanin = Sitozin (G = S) karşı karşıya gelerek birbirleri ile eşleşmektedir.
Çift zincirli sarmal yapıya sahiptir.
DNA çekirdekli hücrelerin çekirdeğinde bulunur, çekirdeksiz hücrelerin ise sitoplazmasının içinde yer alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir