Cumhuriyet Neden Kuruldu

Tarih sahnesinde asırlar boyunca hüküm süren Osmanlı Devleti 19. yüzyıla gelindiğinde yıkılmaya direnir haldeyken 20. yüzyılın başlarına kadar varlığını korumuştur. Osmanlı devletinde taht kavgaları paylaşmalarda yaşadığı sıkıntılar vatan topraklarının birer birer kaybedilmesine sebep olmuştur. Yabancı devletlerin kontrolünde yönetilmiştir.

Siyasi, idari, sosyolojik, iktisadi şartlar sürekli sorunlar çıkarmaktaydı. İnişli çıkışlı çizgi seyrini devam ettirirken ülke gerilemeye devam etmiştir. Halk ağır vergilere tabii tutuluyordu. İttihat ve Terakki darbesinin ardından gelen savaşlar sonucunda toprak bütünlüğü bozulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın kurnazlığı ile giren Osmanlı Devleti ciddi kayıplar yaşamıştır. Vatan topraklarının önemli bir kısmını kaybetti.

Osmanlı yıkılış dönemine girmesiyle işgalle karşı karşıya kaldı. İstanbul ve Ankara hükümetleri ortaya çıktı, ülke bölünmüştür. Ankara hükümeti meclisi kurmasıyla saltanat kaldırılmış, Milli mücadele dönemine girilmiş başarıya ulaşılarak Cumhuriyet kuruldu.

Cumhuriyetin kurulmasının nedenleri şu şekildedir:

Yıkılan Osmanlı Devleti’nin yerine Türkiye’nin kurulması karar verilmiştir.
Cumhuriyet modern dönemlerin en iyi yönetim şekli kabul edilmiş, devlet anlayışı ve temellerini korumuştur. Güçler ayrılığı sağlanmıştır.
Halkın yönetimde söz sahibi olması için tercih edilen yönetim şeklidir. Egemenlik kayıtsız şartsız halkın sayılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir