Bilim İnsanlarının Özgür Olmadığı Durumlarda Neler Olabilir

Bilim insanlarının çalışmalarının devam ettirememeleri sonucunda devletin gelişmesi, ilerlemesi ve çağdaş bilim teknik yöntemlerinin bulunması engeller. Yapılacak çalışmalar ülkeye hizmet etmesi yerine birileri tarafından önüne taş koyulabilir. Halkın refah durumuna ulaşması engellenerek insanlar zor durumda bırakılması kaçınılmaz olur. Çağdaşlaşma geride kalır, modernleşme unutularak ülke zarar görür. Bilim insanları çalışmalarını yapamadığından dolayı beyin göçü gerçekleşir. Sanayileşmenin olumsuz etkilenmesi ülkenin geleceğini tehlikeye sokacaktır.

Bilimin özgürce yapılamaması çalışmaların başkalarının eline geçerek sanayileşme alanında üretime geçer. Teknolojik gelişmelerden dolayı ülke gelişme göstermez, kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Günümüzde gelişmiş ülkeleri incelediğimizde ekonomileri, halkın refah düzeyi, alım güçlerinin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Bir ülkenin kalkınarak gelişmesi için kazanç sağlaması gerekmektedir. Çağdaşlaşarak yükseliş göstermesi de gereklidir. Bilim insanları insanlığa hizmet ederek gelişmesi için yardımcı olmaktadır.

Engellemek yerine aksine destek olunmalıdır. Gelişen bilim kendisine, ülkesine ve millete hizmettir. Ülkenin kalkınarak güçlenmesi için gerekli noktalara ihtiyacı olur, bu sayede ihtiyaçlarını karşılayarak güçlenmesi de mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.