Amasya Genelgesinin Türk Tarihindeki Önemi

Amasya genelgesi bağımsızlığımıza yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temellerinin atılması yönelik yapılan ilk belge olma niteliği taşımaktadır. Ulusal bütünlüğümüzün Türk egemenliğine kalması ve milletin hür iradesine bırakılmasında yer edinmiştir.

Amasya genelgesinin önemi;
İstanbul hükümeti tanınmamıştır.
Türk milleti, İstanbul hükümeti ve ülkeyi işgal edenlere karşılık mücadele başlatmıştır.
Mustafa Kemal Paşa hilafet, manda, padişahlık, himaye gibi düşüncelere karşı mücadele başlatmıştır.
Milli egemenliğe yönelik yönetim biçimi konuşulmuştur.
Kurtuluş savaşının gerekçesini ve yöntemini belirlemiştir.
Türk inkılap savaşının ve milli mücadele aşamasını başlatmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, padişahın emirlerine uymamıştır.
İlk kez temsilciler kurulu oluşturulmuştur.
Amasya genelgesi gereğince ilk kez milli mücadele esasları yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir