Adaletin Toplumsal Açıdan Önemi Nedir

Adalet toplumun sahip olduğu önemli değerlerdendir. Toplumlar yönetilirken insanlar adillik ve eşitlik istemişlerdir. Adalet kavramı bu noktada gelerek herkesin eşit olarak yaptıkları ve ettiklerinin sonucu olarak görülür. Adalet insanlara eşitlik muamelesi yaratır. Toplum zengin ve fakir kısımlardan oluşmasına rağmen iki kısımda eşit görür. Adaletin terazisi başkasına farklı tartmadığı gibi doğruluğu simgeler.

Suç işlendiğinde zengin fakir bakınmaksızın kararlar verilir. İnsanların din, dil, ırk, cinsiyet ayırmaksızın eşitlik görülmesidir. Zengin birisinin suçları affedilmediği gibi her durum eşitlikle sağlanır. Toplum içinde adaletsizlik sorunlara neden olur. İnsanların suç işlemesine, isyanlara, anarşiye ve suç oranların artmasına neden olur. Toplum kendi içinde parçalanarak gerilemektedir. Ekonomik olarak insanlar karşılaşabileceği sorunları düşünerek yatırım yapmaktan kaçar. Eğitim alan insanlar geleceğin olmadığını fark ederek beyin göçünün gerçekleşmesine neden olur. Ülkenin gelişmemesinin en önemli faktörünün adalet olduğu düşünülebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir