Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Son Yazılar

Atatürkçülük Nedir

Atatürk’ün getirdiği inkılaplar, fikir ve ideallere inanmak ve kabul etmekle başlar. Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşarak tam bağımsız, halk egemenliği hakim, laik ve inkılaplarla birlikte devlete egemen olmaktır. Toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak gerçekleştirilen reformların halkın daha iyi yaşama kavuşması içindir. Atatürk’ün bu düşünceleri kurumlarda uygulanarak hayata geçirilmelidir. Atatürkçülük toplumsal sorunlara yön veren dinamik olguyu

I. Dünya Savaşı’nda İmzalanan Gizli Antlaşmalar

1. Dünya savaşı sürerken Osmanlı devletinin arkasından bir çok gizli antlaşma yapılmıştır. Planlayanlar itilaf devletleri ve müttefikleriydi. 1915 Boğazlar Antlaşması: İngiltere ve Fransa savaştan sonra boğazların kontrolünü Rusya’ya bırakacaktı. Kendi tarafına çekebilmek için böyle bir antlaşma yapılmıştır. 1915 Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılmıştır. İtalya tarafından işgal altında olan Rodos ve

Sivil Savunma İle İlgili Yazı

Sivil Savunma Günü (28 Şubat) Doğal afetler ve felaketlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için Sivil Savunma örgütleri kurulmuştur. Olaylar meydana geldikten sonra ortaya çıkan yıkıcı etkilerin en kısa sürede müdahale edilerek zararın azaltılması hedeflenmektedir. Sivil savunma savaş, afet gibi olağanüstü durumlarda halkın canını ve malını korumak için çalışmalara katılır. Tatbikatlar düzenlenerek olası durumlarda yapılacak müdahalelere

Su İle İlgili Kompozisyon

Su insanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel bileşiktir. Su olmadan canlı yaşamı olmazdı. Vücudumuzun büyük kısmı sudan oluşmaktadır. Su canlıların yaşamı için önemli olduğundan korunması gerekir. İnsan, hayvan, bitki ve diğer canlıların hepsi suya ihtiyaç duyar. Su kaynaklarımız ile yaşamımıza devam ederiz. Temiz su kaynakları olmadan hastalanır yakın zamanda

İman Nedir Kısaca

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah tarafından vahiyleri kabul etmek, dini esaslara inanmaktır. İman kalpten gelir. İman eden kişi kalbiyle inanarak ibadet etmesi gerekir. İnancı yoksa eğer iman etmemiş sayılır. Allah’ın kulu olduğunu kabul etmesi, Allah rızası için ibadetlerini yerine getirmelidir. İman eden kişi Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uyması gerekir. Allah’ın emir ve

İlköğretim Haftası İle İlgili Yazı

Eğitim ve öğretimi başlangıcı ilköğretim’dir. Öğrenciler eğitimin başlangıç noktası olan ilköğretim de eğitim aldıktan sonra ortaöğretim, lise eğitimi ve üniversite eğitimi alırlar. Eğitim-öğretim döneminin başlangıcından okuma yazma öğretilerek ilk adım atılır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın radyo ve televizyonlardan yaptığı konuşma ile milyonlarca öğrenciye seslenilir. Okul hayatının önemi anlatılır, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak küçükler oldukları

Dünya’nın Yuvarlak Olduğunu İspatlayan Bilim Adamları

Eskiden insanlar Dünya’nın şekli hakkında bir çok görüş ortaya atmışlardır. Düz olduğu, bir kaplumbağanın sırtında durduğuna, bir ineğin boynuzlarında duran tepsi gibi görüşler öne sürülmüştür. Bilimin ve teknolojinin gelişmediği o dönemlerde bilim insanların görüşleri kesinlik kazanmamıştır. Pisagor Dünya’nın ilk yuvarlak olduğuna dair fikir Antik Yunan döneminde filozof, bilim adamı olan Pisagor tarafından öne sürülmüştür.

İlk Başbakan Kimdir

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminin önemli karakterlerinden biridir. I. ve II. Dünya Savaşına katılmıştır. Atatürk’ün emrinde çalıştı ve öğrencilik yıllarından itibaren dostlukları vardır. İnönü, Atatürk’ün inkılaplarının gerçekleşmesinde büyük yardımları dokunmuştur. Atatürk2ün vefatından sonra TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Çok partili sisteme geçişte büyük rol oynamıştır. Cumhuriyet tarihinin önemli askeri ve siyaset

Çevre Sorunları Nelerdir

Temiz çevre insan, hayvan, bitki ve diğer tüm canlı türlerinin uygun yaşam alanlarında yaşamasıdır. Çevremizde bir çok canlı türü bulunur, temiz yaşam alanlarında nesillerinin devamlılığını sağlayabilirler. Çevre ile insanlar etkileşim içerisindedir. Yaşamları boyunca çevrelerine uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlara uyum gösterdiler. Çevre Kirliliğinin Nedenleri Sanayileşme: Sanayi alanlarının şehir

Bitki Hücresinde Bulunan Organeller

Canlı türlerinden bitkilerin yapılarında bulunan organelleri inceleyeceğiz. Canlıların oluşması için organellere ihtiyaç vardır. Hücreler organellerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Organelleri oluşturan yapı atomlardır. Hücreden daha küçüklerdir. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Organlarımızın oluşumu da dokuların bir araya gelmesiyle olur. Bitki hücresi diğer canlı türlerine göre farklıdır. Yapısı dikdörtgene benzer. Çekirdek, sitoplazma, hücre zarı,