Öykünün Unsurları

Öykü günlük yaşanabilecek olayları kısa yazılar biçiminde hikaye ya da öykü adı altında anlatılmasıdır. Hikaye yazılırken unsurlar göz önünde bulundurularak hikayeyi oluşturur.

Olay: Hikayede anlatılmak istenen olay hikayenin ana kaynağıdır. Olaylar kahramanların etrafında gerçekleşerek oluşur.

Kişiler: Hikayede olan olayların içinde olan kişiler anlatılmaktadır.

Yer: Öyküde yapılan anlatımlarda yer ve mekan unsuru belirtilmektedir.

Zaman: Olayların hangi zaman diliminde geçtiğini anlatan unsurdur. Hikaye içinde mutlaka belirtilir.

Dil ve anlatım: Öykünün unsurlar içinde dil ve anlatım açık şekilde yapılmaktadır. Anlaşılır ve sade dil kullanılarak anlatımlar yapılarak hikayenin okuyucular tarafından beğenilmesini önem taşımaktadır. Güzel anlatım insanların dili kolaylıkla kullanmasını sağlar.