Öğrenci Bilgileri Archive

Pasinler Savaşı Hakkında Bilgi

Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048 tarihinde Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılan en büyük meydan muharebesidir. Yüzyıllar boyunca Bizanslılar ve Selçuklular arasında küçük savaşlar yaşanmıştır. 18 Eylül 1048 tarihine gelindiğinde Selçuklu ordusu Pasinler Ovasında 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan oluşan Bizans ordusu ile karşı karşıya geldi. Bozkır taktiği ile kazanılan zafer olmuştur. Bizans

Beslenme ve Diyetetik Nedir

Beslenme ve diyetetik, beslenme ve besinlerin bilimsel olarak insan sağlığını hastalıklardan koruması ve iyileştirmesi alanında alışacak insan gücü yetiştirmesidir. Diyetisyenlerin insan sağlığının tedavisinde sağlıklı ve düzenli beslenmeyi önermekte. Yaptıkları araştırmalar sonucunda toplumsal olarak sağlıklı beslenmek ve sağlığa dost olan besinlerin belirlenmesinde önemli faktöre sahiptir. Beslenme ve diyetetik bölümünün dersleri kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik,

Temizlik ile İlgili Atasözleri ve Anlamları

Atalarımız engin tecrübelerini gelecek nesillere bırakmak için sözler söylemişlerdir. Eğitici ve öğretici olan atasözleri bize bilgi vererek yol göstermiştir. Özlü sözler günlük konuşma dilinde kullandığımız dildir. Benzetme yaparak insanlara anlatım yapmaktayız. Dilden dile aktarım yapılmaktadır. Aslan yattığı yerden belli olur: Bir kimsenin yattığı ve yaşadığı yer ne kadar düzenli topluysa o kişinin iş hayatı

Nüfus Artışının Neden Olduğu Başlıca Sorunlar Nelerdir

Nüfus artışı yaşanan bölgelerde sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel sorunlar ortaya çıkar. Bölgenin ihtiyacı olan gıda, temiz su, konut, iş imkanları yetersiz kaldığından dolayı hayat felç olur. İnsanlar gerektiği kadar hizmet alamadıklarından dolayı eksiklikler yaşar. Sağlık ve eğitim alanındaki yetersizlikler bölgenin kalkınmasını engeller. İnsanlar sosyal hayatlarında eksiklikler yaşar. Ekonomik sorunlar toplum içinde git gide artar.

Çoçuk Hakları İle İlgili Yazı

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağı arasındaki dönemde olan kişilere çocuk denir. Çocuk hakları dünya üzerinde tüm devletler tarafından kabul edilen anlaşma gereğince eğitim, sağlık, barınma, fiziksel ve psikolojik durumlara karşı koruma hakkı vermektedir. Çocuk hakları evrensel olmasından dolayı dünyanın herhangi bir noktasında dahi geçerlidir. Dünya üzerinde yaşayan çocukların yaşadıkları savaş, açlık, zor koşulları ortadan

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Nedir

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü günümüzün popüler mesleklerinden biridir. Sağlık sektörünün günümüzdeki iş payı büyük olmasından dolayı iş bulma sorunu yaşanmamakta. Hastane yöneticisi, sağlık kurumlarında yöneticilik, düzenleme, yürütülmesi, personel ihtiyaçları, araç ve gerecin karşılanması, sağlık ve muayene ücretlerinin belirlenmesi, doktor ve hemşirelerle ilişkileri gibi bir çok alanda iş imkanına sahiplerdir. İnsanlarla olan ilişkileri iyi olması

Odyometri Nedir

Odyometri bölümü işitme bozuklukları olan, işitme ve konuşma bozuklukları yaşayan kişilere rehabilitasyon hizmeti veren elemanları yetiştirir. Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve okullarda sağırlara eğitim verirler. Sağlık sorunlarından dolayı işitme sorunu yaşayan bir çok kişi olmakta. İş imkanları geniş olmasından dolayı işsizlik gibi sorunla karşılaşmazlar. İşitme bozuklukları, işitme değerlendirmesi ve işitme ve konuşma bozuklukları yaşayan

Hentbol Kuralları

Yedişer kişilik iki takımın el ile hentbol topunu karşı takımın fileli ağlarına geçirmeleridir. Hentbol futbol benzeridir ancak el ile oynanır. Topu elle tutarak karşı takımın filelerine ulaştırmaları gerekir. İki takımın hedefi karşı takımın kalesine topu ulaştırmaktır. Hentbolda top elle atılır yakalanır kullanılır. Oyuncuların topa ayakla vurmaları yasaktır. Hentbol oyunu 30’ar dakikadan iki devrede oluşur.

Nitel ve Nicel Gözlem Nedir

Fizik ve biyoloji biliminde bilimsel araştırma ve deney yapılırken, nitel ve nicel gözlem teknikleri uygulanır. İki inceleme yöntemi sayesinde en doğru sonuca ulaşılır. Her birinin kullanıldığı yere göre önemi bulunduğundan, üstünlük açısından farklılık göstermezler. Gözlem; Bir nesne veya olayın, niteliklerini anlamak amacıyla, dikkatli ve planlı bir şekilde inceleme sürecidir. Gündüz havanın yağmurlu olacağını haberlerden

Milliyetçilik Nedir Kısaca

Atatürk’ün ilkelerinden biri milliyetçilik ilkesidir. Ortak kültür, dil, tarihi geçmişe sahip olan milletin içinde bulunduğu ulusun devamlılığı birlik ve beraberliğin ve gelişmesini her şeyden üstün tutmasıdır. Türk millet ezelden beri milliyetçilik ilkesini benimsemiştir. Vatanını, milletini ve toprağını çok seven ve her şeyden üstün tutan insandır. Ortak değerlere sahiptir bunların başında vatan, dil ve birlik