Öğrenci Bilgileri Archive

Hikaye Nedir Özellikleri Kısaca

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı edebi metinlere hikaye denir. Hikayeler olay, yer, zaman, kişi hakkında bilgi verir. Özellikleri Hikayede olay, yer, zaman ve kişi hakkında bilgi verilir. Olmuş ya da olması mümkün olaylar anlatılır. Hikayenin ayrıntılarına girmeden kişi, zaman alanında anlatılır. Tek bir olaya dayalı olarak az sayılı kişilerden oluşur. Hikayeler, genellikle

Dilimizi Doğru Kullanmak İçin Neler Yapmalıyız

Her milletin kendine özgü dili vardır. Kendi değerlerini barındıran bu diller onları bir arada tutan birlik içinde yaşamalarına olanak sağlar. Ülkemizde Türkçe konuşulmaktadır. Birbirimiz ile anlaştığımız gibi gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslar arasında yer almaktadır. Dilimizi kullanırken bilmeli ve tanımalıyız. Kısaltmalar ve kelimeleri değiştirerek kullanmamalıyız. Bu hatalar zamanla alışkanlık haline gelerek dilimize zarar

Hz. Yusuf Kıssası Kısaca

Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Yakup’ın oğludur. İkisi de peygamber olma lütfuna sahip olmuşlardır. Hz. Yusuf’a verilen özellik uykuda görülen rüyaları yorumlayabilme özelliği olmuştur. Bir gün Yusuf Peygamber gördüğü rüyayı babası Yakup’a anlatır. Babası, kardeşlerine rüyasını anlatmamasını söylemiştir. Kardeşleri bir gün Yusuf’u kıskanarak onu kuyuya atmışlar ve kurt yediğini söylemişlerdir. Yusuf, Mısırlıların geçtiği yolda kervandakiler

Yangına Körükle Gitmek Deyiminin Anlamı ve İlgili Cümle

Körüklemek ateşi harlar daha da büyük hale getirir. Ateşin körüklenmesi olayın büyümesine neden olur. Böylece yangın devam edeceği gibi sorunların üstesinden gelmek çok daha zor hale gelir. Yangına körükle gitmek deyimi mecaz olarak kullanılmaktadır. Yangınla körükle gitmek, kışkırtmak, sinirlendirmek, celallendirmek, gerginlik yaratmak, kışkırtmak sorun çözümüne değil aksine sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Kavga ve

Dünyadaki En Büyük Miras Terbiyedir İle İlgili Kompozisyon

Eğitim her insanın en temel hakkıdır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin alabileceği haktır. Devlet tarafından güvence altına alınan eğitim hakkı sunulur. Eğitim alan insanlar cahillikten kurtularak kültürlü bilgili bir şekilde yaşar. Eğitim insanı öğretir, geliştirir, nasıl davranması gerektiğini öğretir, gelenek ve göreneklerine sahip çıkartır, örf ve adetlerini tanıtır, değişen dünyaya bakış açısını

İstiklal Marşı Neden Korkma İle Başlar

İstiklal Marşı kaleme alınırken o dönem milli mücadele içindeydi. Birlik ve beraberlik ruhunu Türk milletine en güzel şekilde aşılayarak zafer inancını kabul ettirmiştir. Büyük üstadımız olan Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. Yedi düven bir araya gelerek vatan topraklarını işgal etmek istemiştir. Anadolu’nun bağrından kopan yırtık ayakkabılı, elbisesi olmayan insanlar, cephanesi olmayan askerlerin verdiği

Mecaz Anlam ile ilgili Örnek Cümleler

Benzetme sonucunda gerçek anlamı dışında farklı anlamlarda kullanılan sözlere mecaz anlam denir. Gerçek anlamı dışında kullanılan sözlerden oluşur. Bunları örneklendirerek öğrenmek çok daha kolaydır. Mecaz anlam ile ilgili örnekler Sıkıntılarım başımdan aşkın, hangisine yanayım. Tatlı sözle beni kandıramazsın. İnce işlere bakmıyorum. Kitapları taşırken kolum koptu. İlk damlalardan sonra yağmur coştu. Pişkinliğine bir anlam veremedik.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri Nelerdir

Gelişmekte olan ülkeleri gözlemlediğimiz zaman bir çok ortak noktalarının olduğunu görebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde, belli bir geçiş dönemi yaşandığı da gözlemlenir. Bazıları iyi olurken bazıları da kötü durumdadır. Bu ülkelerde ilk görülecek olanlar eğitim, sağlık, hukuk, ulaşım alanındaki hizmetlerdir. Gelişme göstererek bir çok alanda daha iyi hizmet sunabilir. Ulaşım, turizm, kültür alanında ileri gittikleri

Marmara Bölgesinde Un Fabrikasının Kurulma Nedeni Nedir

Marmara bölgesi sanayi ve nüfus bakımından en gelişmiş bölgemizdir. Ticaretin kalbinin attığı yerde eğitim, sağlık, hukuk, ulaşım, turizm alanında gelişmelerde gözlemlenmiştir. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ihtiyaçlarda fazladır. Şehirleşme ve sanayileşmenin artışı bölgede yeni fabrikalar kurulmasını sağlamıştır. Gıda endüstrisinin ilk fabrikaları Marmara Bölgesi’nde kurularak hizmetini devam ettirmiştir. Marmara Bölgesi’nde kurulan un fabrikalarının sayısı her geçen

Rüzgar Aşındırma Şekilleri

Yeryüzündeki kara parçalarının günümüzdeki halini almalarını sağlayan etkenlerden biri rüzgarın aşındırmasıdır. Rüzgar, şiddetli estiği müddetçe taşı toprağı aşındırarak şekiller verir. Kayalardan kopan parçalar aşınarak farklı yerlere taşınırlar. Günümüzde doğal haliyle çok değişik şekilde olduklarına şahit olabiliriz. Rüzgarın yeryüzünü nasıl aşındırdığını incelerken gözlemlememiz mümkündür. Ülkemizde rüzgarın aşındırma kuvveti ile çeşitli doğa harikaları ortaya çıkmıştır. Bunlardan