Öğrenci Bilgileri Archive

Arşimetin Hayatı Kısaca

Arşimet, Yunan matematikçi, fizikçi, filozof, astronom ve mühendistir. Antik çağda adından çokça bahsedilen bilim insanıdır. Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmıştır. M.Ö 287 – M.Ö. 212 yılları arasında yaşamını sürdürmüştür. Tarihte yetişen en önemli bilim insanlarıdır. Sirakuza savunması, Romalıların Sicilya’yı ele geçirmek istemeleri ile büyük kayıplar vermişlerdir. Arşimet’tan yardım istendiğinde Sicilya’ya desteğe gitmiştir. Romalılar aylar

Kurallı Cümle Nedir 10 Tane Örnek

Cümleler yapılarına göre kurallı, devrik, kesik olmak üzere üçe ayrılır. Kurallı cümleler yazı dilinde uygun sıralanışa sahip olan cümlelerden oluşur. Özne başta, yüklem en sonda yer alır. Kuralsız cümlelerde yüklem sonda yer almaz, sıralanışı bozuktur. Kesik cümleler eksik ve yarımdır. Kurallı cümlede yüklem cümlenin sonunda bulunur. Türkçede yüklemin yeri önemlidir. Cümle kurarken yüklem sona

Pasarofça Antlaşması (1718) Maddeleri ve Önemi

Pasarofça antlaşması 1718 tarihinde Osmanlı ile Avusturya + Venedik arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti, 1711 yılında Rus ordusunun üzerine sefer düzenleyerek elde ettiği avantajları değerlendiremez. Veraset savaşlarında kaybettiği toprakları geri alamamıştır. Karadağlıların ayaklanmasına destek olan Venedik’e savaş açılmıştır. 1715 yılında Osmanlı Mora yarımadasını ele geçirdi. Avusturya, Osmanlı’nın ilerlemesini engellemek için saldırmıştır. Osmanlı ve Avusturya ordusu

Temizlikte Sabunun Önemi Nedir

Bedenen sağlıklı kalabilmek için mikroplardan arınmalıyız. Sağlıklı yaşam sürdürebilmek için temizlik alışkanlığı kazanmalıyız. Temizlikte olmazsa olmaz sabundur. Günlük hayatta el, yüz, ayak, beden temizliğimizi yapmak için sabunu kullanırız. Mikroplardan arınmak için sabunun temizleyici etkisinden yararlanırız. Sabun sayesinde kişisel temizliğimizi tamamlamış oluruz. Sabunun içinde bulunan yağ asidi, tuzlar, stearik asit, palmitik, asit, oleik, asit gibi

1 Asal Sayı mıdır? Neden

Asal sayı, sadece kendisi veya 1 ile bölünebilen 1’den büyük tam sayılara denir. Her sayı asal sayı değildir çünkü bölenleri kendisi veya 1 den farklı sayılardan da oluşur. Asal sayı günlük hayatın bir çok alanında kullanılır. Bilişim dünyasının olmazsa olmazları halindedir. Matematik dersi ile içli dışlı olan biri 1 sayısının asal sayı olup olmadığını

Arif Nihat Asya Hayatı Kısaca

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 senesinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Çaltaca’nın Örçünlü Köy Mektebine başladı. Kocamustafapaşa ve Haseki mahalle mekteplerinde ilköğretim eğitimini tamamladı. Haseki yıllarında savaş ve kahramanlık temalı şiirler yazmaya başladı. Gülşen-i Maarif Rüştiyesinde ortaokul eğitimini tamamladı. İstanbul’da yükseköğretimini tamamladıktan sonra Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.

Hava Kirliliği Nedenleri Nelerdir

Hava kirliliğinin en büyük sebebi insanların sorumsuzca davranmasıdır. Egzoz dumanları, fabrika gazları, soba ve kalorifer gibi yakıtların çıkardığı kötü gaz çeşitleri hava kirliliğinin en büyük sebebidir. Olumsuz hava şartları ve kullanılan kaliteli gaz çeşitleri hava kirliliğinin üzerinde ciddi anlamda etkili olmaktadır. Sanayileşmenin yayıldığı günümüz koşullarında hava kirliliği doğal bir olay olarak kabul etmeye devam

Kurtuluş Savaşı Kahramanlarının İsimleri

Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlüğünü kazanarak tam bağımsızlığa ulaşması için tek yoldu. Savaş sırasınca cephelerde yer alan kahraman Türk milleti, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Sevdiklerini, analarını, babalarını, çocuklarını geride bırakan abilerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız ülkemiz için mücadele vermiştir. Tüm şehirlerden harekete geçen Türk millet cephelerde kıyasıya mücadeleler göstermiştir. Yüz binlerce kişiyi aşan isimsiz kahramanlardır.

Ev Kuralları Nelerdir

Aile, kadın ve erkeğin evliliği kararı almasıyla birlikte resmiyete dökülmesi ile oluşur. Çekirdek ve geniş aile olarak gelişir. Çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile anne, baba, çocuklar ve aile büyüklerinden oluşur. Aile olmak birlik beraberliği gerektirir. Kan bağı ile bağlı olmaktan ziyade birbirini çıkarsız olarak sevmelidir. Ev ortamında yapılan işler severek

Allah’a Karşı Sorumluluklarımız Nelerdir

Kainat’ın ve yeryüzünün tek yaratıcısı varsa o da Allah’tır. Mutlak güç sahibi olan Allah, ol dediği zaman her şey o an olur. Yeryüzündeki canlıların yaratıcısı da Allah’tır. Allah, canlıları yarattıktan sonra bir kısmını akıl ve irade sahibi yapmıştır. Allah’ın vermiş olduğu akıl sayesinde insanlar yol bulmuştur. Allah’ın verdiği akıl ile beslenmemizi ve temel ihtiyaçlarımızı