Öğrenci Bilgileri Archive

Endemik Hayvan Nedir

Endemik, bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri ile yalnızca belirli bölgede yetişen dünyanın başka yerinde yetişmeyen bitki ve hayvan türlerine denir. Ülkemizde yer alan endemik hayvanlar sadece ülkemize özgü olmaktadır. Başka bir bölgede yetişmediği gibi ülkemizin önemli değerlerinden biridir. Hayvan ve bitki bakımından oldukça endemik türlere sahiptir. Coğrafi bölgenin şartlarına bağlı olarak orada yetişen ve o

Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Süresince Karşılaştığı Güçlükler Nelerdir

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Genç yaşta babasını kaybetmiş, annesi bir başkasıyla evlenmiştir. Atatürk zorlu aile şartları altında Şemsi Efendi Okulu’na başlamıştır. Mülkiyeye devam etmiştir. Mülkiyeden askeri rüştiye ve askeri idadiye geçmiştir. Okul döneminde oldukça başarılı öğrenci olmuştur. Akademiyi bitirdikten sonra Harp Okulu’ndan 1905 yılında

Kağıdın Hayatımızdaki Önemi Nedir

Kağıdın hayatımıza girmesiyle beraber insan hayatında çok şey değişmiştir. İnsanların yaptığı araştırmalar, kayda değer bilgiler artık uçup gitmeyecekti. Söz uçar, yazı kalır sözü en güzel şekilde anlatmaktadır. Yazının gelişmesi araç ve gereçlerin gelişmesini de etkilemiştir. Bilgilerin korunması, çoğaltılması ve yayılması açısından insanlığa fayda sağlamıştır. İnsanlar kağıttan önce yazıyı taş tabletlere, kemiklere, derilere yazarak onları

Zamanın Önemi ile ilgili Kompozisyon

Bu dünyada her şeyi kontrol edebiliriz ancak sadece zamana hükmedemeyiz. Geçen giden zaman bir daha asla geri gelmez. Ömrümüzden ömür gittiği gibi her şey anlamsızlaşmaya başlar. Yaşam her şeyden daha değerli, zamanı doğru değerlendirmek doya doya yaşamak gerek. İnsanların geri kazanamayacağı zaman boşa harcanmayacak kadar çok değerlidir. Yaşlandıkça geçmişimizi hatırlar genç olmak için her

Kuşlar Neden Göç Eder Kısaca

Bir çok canlı yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bunlardan biri olan kuşlar yıl boyunca çeşitli göçler yaparak yaşamlarını sürdürürler. Her yıl göçen kuşlar, mevsimsel değişiklikler sonucunda tekrar eski şekilde göç ederler. Uygun olduğu bölgelere göre rota oluşturarak göç ederler. Kuşlar tek başlarına değil sürü halinde hareket eden canlı türleridir. Kuşlar soğuk

AÇEV Nedir Kısaca

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 1993 yılında sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu. Vakıfın amacı anne ve çocukları eğitmek, babalara çocuksuz kadınlara ve ailelere eğitim vermeyi hedeflemektedir. AÇEV, günümüzde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortak hareket etmektedir. Çalışmaları hizmet alanında daha iyi bir aile düzeni kurmaya yöneliktir. Prof. Dr. Sevda Bekman’ın bilimsel çalışması sonucunda kurulmuştur.

Müzik Kulübünün Görevleri Nelerdir

Okullarda öğrencilerin sosyal alanda faaliyetlerini geliştirmeleri için çeşitli kulüpler kurularak katılım gösterilir. Sosyal kulüplerden biri müzik kulübüdür. Müzik alanında kendini geliştirmek isteyenler bu kulüpte yeni şeyler öğrenebilir. Müziğe yatkın olan kişiler için müziği tanımak ve kendi için bir alan seçmesine olanak sağlıyor. Müzik kulübü hem eğlenceli hem öğretici olarak insanlara fayda sağlamaktadır. Çeşitli görevler

Batarya Çalışan Aletler Nelerdir Örnekler

Batarya elektrikli cihazların yedek şarj ve elektriğe doğrudan bağlı olmadan çalışmasını sağlayan yapıdır. Elektrik enerjisin kimyasal enerjiye çeviren pil türleridir. Enerjiyi içinde barındırır, herhangi bir şekilde elektriğe bağlı olmadan kendi içindekini kullanır. Çevremizde gördüğümüz bir çok cihaz bataryalar yardımıyla çalışmaktadır. Bir yere sabit ve bağımlı kalmadan hareket edilmesi pratikliği de arttırmıştır. Batarya ile çalışan

Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler Nelerdir

Ülke ekonomisini ayakta tutan unsurlardan biri yurtdışına yapılan ihracatın hacmi olmaktadır. Ülkeler arası ikili anlaşmalar yapılarak ticaretin gelişmesi sağlanır. İthalat ve ihracat ülkelerin ekonomisine can verdiği gibi global dünyada söz sahibi olmasını sağlar. İthalat dışarıdan ürün alımı, ihracat dışarıya ürün satımı şeklindedir. Türkiye yıllık olarak milyarlarca dolarlık ihracat gerçekleştirmektedir. Ülke ekonomisine can verdiği gibi

Ormanlar İnsanlar İçin Neden Önemlidir

Ormanlar en başta dünyamızın ciğerleri olup canlıların yaşamak için ihtiyacı olan oksijen kaynaklarıdır. İnsanlar gibi ormanlarımızdaki her türlü bitki, ağaçlar canlıdır. Bizler gibi onlarda hareketsiz şekilde yaşamlarını devam ettirirler. İhtiyacı olan toprak, su, güneş ışığı olduğu müddetçe gelişme gösterir. Doğamızı parçaları olan iklim, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri, bitki örtüsü canlıların doğada uygun şekilde yaşamalarına