Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İsim Tamlaması Nedir

Tek bir kelime ile anlatılamayan ve daha geniş dil birlikleri ile anlatılması gereken durumların birinin diğerini sahiplik yönünden tamlaması ile en az iki isimden oluşan gruba isim tamlamaları denir. Bu iki isim arasında anlamca bir ilişki vardır veya daha sonradan bir anlam ilişkisi kurulmuştur. İsim tamlamalarında ilk isme tamlayan, ikinci isme ise tamlanan denilmektedir. İsim tamlamalarında en az iki kelime yan yana gelmelidir. İkiden daha fazla kelimenin yan yana gelmesi ile oluşturulan tamlamalarda vardır.

İsim tamlamalarında tamlayan ilk sırada yer alır ve ikici sırada yer alan tamlananı bütünler. Tamlayan eki tarafından tamlayan tamlanana bağlanır. İsim tamlamaları çeşitleri şunlardır:

Belirtili İsim Tamlaması

Bu tamlamada ilk sırada yer alan tamlayan –ın, -in, -un, -ün eklerini alır, ikinci sıradaki tamlanan ise –ı, -i, -u, -ü eklerini alır.

Belirtisiz İsim Tamlaması

Belirtisiz isim tamlamasında tamlanan –ı, -i , -u, -ü eklerini alırken tamlayan herhangi bir ek almaz.

Takısı İsim Tamlaması

Tamlayan ve tamlanandan hiç biri herhangi bir ek almaz.