Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İnovasyon Nedir

İnovasyon yeni bir ürünün veya hali hazırda var olan bir ürünün değiştirilmesi sürecidir. Aynı şekilde pazarlama yöntemlerinde yeni uygulamaların ticari kar elde edecek şekilde düzenlenmesi de inovasyon kapsamına girer. İş yerlerinde bu amaçla yapılan çalışmalar inovasyon olarak adlandırılır.

Daha basit bir tabirle inovasyon bir ürünün satışını attırmak ve onu tanıtmak için yapılan tüm geliştirme çalışmaları sürecidir. İnovasyonun farkı yeni bir yöntemin, fikrin veya uygulamanın devreye sokulmasıdır. Örneğin fotoğraf makinesi geliştirilerek dijital makineler yapılmıştır. Bunlar üretilmiş, reklamları yapılmış, pazarlama imkânları araştırılmış ve sonuçta büyük bir pazar payı elde edilmiştir. Tüm bu çalışma inovasyon çalışmasıdır.

Önce yeni bir fikir veya ürün (ya da var olan ürünün geliştirilmiş hali) ortaya atılır. Ticari bir kazanç elde edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülür. İnovasyonda fikir sonunda ticari gelir getirisine dönüştürülür. İnovasyon devletler için de geçerli bir kavramdır. Devlet için inovasyon büyüme ve gelişme için yapılması gerekenlere karşılık gelir. Devlet bu amaca yönelik ürün ve fikirlere destek verir. Ticari işletmelerde ise amaç kar paylarının yükseltilmesidir.