Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri Nelerdir

Gelişmemiş olan ülkelerin nüfus özellikleri oldukça verimsizdir. Yaşam şartları oldukça zorlu olduğu gibi sıkıntı içerisinde olurlar.

Çalışan kesimlerin faaliyetleri tarımsal alanda etkin olmaktadır.
Ülkenin ekonomik faaliyetlerinin gelişmemesi.
Sanayi alanında üretilen ürünler dış ülkelere ihracat edilmemesi.
İhraç edilen ürünler tarım ürünleri ile sınır olması.
Milli gelirlerinin az miktarda olması.
Ülkelerin yaşam standartlarının düşük olması.
Dış göçün yüksek oranda olması.
Nüfus artışı kontrol altına alınmamıştır.
Nüfus piramidi geniş tabanı gelişmektedir.
Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması.
Okur-yazarlık oranının düşük olması.
Bebek ölümlerinin fazla olması.