Author Archive

Sazlıdere Savaşı Hakkında Bilgi

Sazlıdere Savaşı 1362 yılında Osmanlılar ile Bizanslılar arasında Sazlıdere’de yapılmış savaştır. Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan Edirne toprakları fethedilerek başkent yapılması açısından önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin 2. başkenti Edirne fethi ile gerçekleşmiştir. I. Murat zamanında Osmanlılar ile Bizanslılar arasında sorunlardan yaşanmıştır. I. Murat, Balkan fetihlerini hızlandırarak devam etmiştir. Osmanlı’nın balkanlarda ilerlemesini istemeyen Macarlar ve Bulgarlar

Pamuk Nerede Yetişir

Ülkemizde pamuk yetiştiriciliği Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk üretiminde %40’lık kısmı tek başına karşılamaktadır. Pamuk yetiştiriciliği, en verimli alüvyal toprakta yapılır. Yıl boyunca yüksek sıcağa ihtiyaç duyar, yazın sıcak ve kurak geçen yerlerde yetişirler. Bol suya ihtiyaç duyduğundan dolayı su kaynaklarına yakın olmalıdırlar. Hasat zamanında

Destansı (Epik) Anlatım Nedir

Destansı anlatım, okuyucuya coşku, heyecan, korku, üzüntü, kahramanlık gibi duyguların ön plana çıktığı olağanüstü olaylar ve kişilerin anlatıldığı metin türüdür. Tarihi konular ve kahramanlıklar anlatılır. Etkileyici özelliği ile okuyucuyu kendisine bağlar. Mecaz ve yan anlam kullanılarak anlatım zenginliği katılır. Anlatımlarda abartıya yer verilerek devam edilir. Yer, zaman ve olay unsurları olağanüstü değerlere sahiptir. Kahramanlarda

Trablusgarp Savaşı Nedenleri

Trablusgarp savaşı, (1911-1912) yılları arasında Osmanlı ile İtalya arasında olmuştur. İtalya, sömürgeciliğe başlaması ile Libya’yı ele geçirmiştir. Osmanlı devletinin ordusu zayıflamış ve maddi sıkıntılar yaşamaktaydı. Osmanlının güç kazanmasının tek yolu subayların halkı mücadeleye davet etmesi olmuştur. Halk tarafından kurulan savunma hattı başarı getirmiştir. İtalya on iki adayı işgal etmekten öteye geçememiştir. Nedenleri İtalya’nın sömürgecilik

Lonca Teşkilatı Nedir Kısaca

Osmanlı Devleti döneminde esnaf ve sanatkarlar tarafından kamu hizmeti veren lonca teşkilatı kurulmuştur. Teşkilat meslek gruplarında hiyerarşik yapı ve organize olmasını sağlamıştır. Esnaflar kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmuşlardır. Ürünlerin ve kalitesinin belirli düzeyde tutulması için esnaflar tarafından ortak kararlar alınırdı. Sektörün devamlılığı ve hizmet kalitesini ilgilendiren konularla ilgilenmesidir. Esnaflar toplanarak kendilerini temsil edecek

Sen Dili Ben Dili Nedir Örnekler

Ben ve Sen dilini kullanarak anlatım zenginliğine ulaşabilirsiniz. Kuracağınız cümlelerin ucunu açık bırakmadan ben ya da sen dilini kullanarak açıkça ifade edebilirsiniz. Ben Dili Günlük sohbetlerde düşüncelerini ve hislerinizi birinci tekil ağızdan açık bir şekilde aktaran konuşma şeklidir. Ben dili, konuşma şeklinde karşınızdaki insanın sizi daha kolay anlamasını sağlamış olursunuz. Karşınızdaki kişinin sizi yanlış

Opak Madde Nedir Kısaca

Işık evrende 300 bin kilometre hızla yol almaktadır. Işık maddeler ile temas ettiğinde üç farklı olay gerçekleşir, ışığı geçiren, geçirmeyen ve bir kısmını geçiren maddelerdir. Işığı geçirmeyen maddelere Opak madde denir. Işığın maddeden geçerse saydam maddedir. Işığın bir kısmını ileten maddeler yarı saydam maddelerdir. Bunlar doğada sık karşılaştığımız durumlardır. Saydam maddeler örneğin cam, su,

Alkolün Zararları Kısaca

Alkol tüketildiği takdirde sinir sistemi duyarsızlaşır, vücut kontrolü yavaşça kaybedilir, beyin uyuşmaya başlar. Alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Tüketildiği takdirde bir çok sağlık sorunun ortaya çıkartır. Zararlı madde olmasından dolayı Yeşilay gibi kuruluşlar zararlı maddelere karşı mücadele etmektedir. Alkolde bunlardan sadece birisidir. Geçici hafıza kaybına yol açar. Damar sertleşmesine neden olur ileri de damar çatlamalarına

Tarihteki 16 Türk Devleti İsimleri ve Bayrakları

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız tarihte kurulmuş 16 büyük Türk Devletini temsil etmektedir. Türkleri tarih boyunca yücelten 16 Türk devletinin isimleri ve bayrakları. Hun Devleti: Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. M.Ö. 220 ile M.S. 216 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. İlk hükümdarı Teoman’dır. Metehan döneminde ülke toprakları Japon denizlerine kadar uzanmıştır. Batı Hun

Atatürk’ün Liderlik Özellikleri Nelerdir

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Askeri eğitimine Mahalle Mektebi’nde başladı. Yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti git gide güç kaybediyordu. Askerlik dönemin sevilen mesleklerindeydi. Çocukluk dönemi askeri oyunlar oynayarak geçmişti. Harp Akademisinden mezun olduktan sonra askeri alanda bir çok başarı elde etmiştir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele dönemini başlatmış liderdir. Kendisi gibi